İdari Görevleri
 
a Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Üniversitelerarası Kurul ve Diğer Bazı Kurumlardaki Görevleri:
b Siirt Üniversitesi Bünyesinde Yürüttüğü Görevleri:
c Fırat Üniversite Bünyesinde Yürütmüş Olduğu Görevleri: