2006 ve Öncesinde Eserlere Yapılan Atıflar  : 
 1 - 
Yılmaz, R., Gümüş, S., Okur, R., Türkiye’de Yüksek Örgün Öğrenimde Çevrimiçi Öğrenme, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi; Atıf yapılan eser: Varol, A., Bingöl, A. F.; “Fırat Üniversitesi’nin Uzaktan Öğretim Hedefleri”, Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2002, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Bildiriler CD’si
 2 - 
Esam Elsarrag, Experimental study and predictions of an induced draft ceramic tile packing cooling tower, Elsevier, Energy Conversion and Management xxx (2006) xxx–xxx; Atıf yapılan eser: Ünsal M, Varol A. An analysis for sizing of cooling towers. In: Proceedings of the first national refrigeration and air conditioning congress, Adana, Turkey.1990. p. 52–6.
 3 - 
Mejia JM, Chejne F, Smith R, Rodriguez LF, Fernandez O, Dyner I Simulation of wind energy output at Guajira, Colombia RENEWABLE ENERGY 31 (3): 383-399 MAR 2006; Atıf yapılan eser: Varol, A.; İlkılıç, C.; Varol, Y.: Increasing the efficiency of wind turbines, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 89 (9) (2001) pp.809-815
 4 - 
Dr. Bünyamin Atıcı, Sosyal Bilgi İnşasına Dayalı Sanal Öğrenme Çevrelerinin Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi, Mart 2004; Atıf yapılan eserler: 1. Varol, A., Varol, C.: Distance Education Based On a Combination System of Internet and Television, 2nd International Communication in the Millennium, A Dialogue Between Turkish and American Scholars, In Cooperation with University of Texas at Austin, USA, Anadolu University and Istanbul University, March 17-19, 2004, Istanbul, p. 671-685; 2. Varol, A., BİNGÖL, A., F. (2002), “Türkiye’de Uzaktan Öğretim ve Fırat Üniversitesinin Uzaktan Öğretim Hedefleri”, Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2002, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi
 5 - 
Yrd. Doç. Dr. Cevdet Emin Ekinci, Yalıtım Teknikleri, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, Mart 2003, S:352; Atıf yapılan eser: Varol, A., Cihangiroğlu, N.: Isı Kayıpları Hesaplarının Bilgisayarla Tespiti, Yalıtım’97 Bildiriler Kitabı, Elazığ: Yılmaz Ofset, ss:155-161
 6 - 
Mehmet Taşpınar, Çetin Gümüş, Bilgi Toplumu Olma Sürecinde İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Denetlenmesi, Polis Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 2003, Yıl: 9, Sayı: 37, ISSN 1300-4662; Atıf yapılan eserler: 1. Varol, A., Aklan, T. (1997). Eğitimde İnternet’in Yeri. Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslar arası Eğitim Sempozyumu, 24-26 Eylül 1997. Elazığ s.172; 2. Varol, A. (2001). İnternet Ortamında Oluşabilecek Yeni Suç İşleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri. BTIE Konferansı, 3-5 Mayıs 2001. Ankara
 7 - 
Tuncay Sevindik, İnternet Kafeye Giden Bireylerin İnternet kafelerden Beklenti Düzeyleri, İnternet ve İnternet Kafeleri Kullanma Amaçlarının Belirlenmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2003, S: 119; Atıf yapılan eser: Varol, A.; Aklan, T.:”İnterenet’e Genel Bakış”, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Vakfı Yayını, S:2, Ankara, Kış 1998.
 8 - 
Çetin Gümüş, İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Denetlenmesi ve Eğitim Amaçlı Kullanımının Teşviki, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2003, S: 299; Atıf yapılan eser: Varol, A. (1997). Bilgisayar Destekli Eğitim, Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslar arası Eğitim Sempozyumu, 24-26 Eylül 1997, Elazığ, S. 141
 9 - 
Çetin Gümüş, İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Denetlenmesi ve Eğitim Amaçlı Kullanımının Teşviki, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2003, S: 299; Atıf yapılan eser: Varol, A. Ve Aklan, T. (1997). Eğitimde İnternet’in Yeri, Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslar arası Eğitim Sempozyumu, 24-26 Eylül 1997, Elazığ, S. 172
 10 - 
Çetin Gümüş, İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Denetlenmesi ve Eğitim Amaçlı Kullanımının Teşviki, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2003, S: 299; Atıf yapılan eser: Varol, A. (2001). İnternet Ortamında Oluşabilecek Yeni Suç İşleme Yönetemleri ve Çözüm Önerileri, BTIE Konferansı, 3-5 mayıs 2001, Ankara,
 11 - 
Sami Cukadar; Library Services for the Electronic MBA Students at İstanbul Bilgi University,www.iatul.org/conference/proceedings/ vol13/papers/CUKADAR_fulltext.pdf, 2003; Atıf yapılan eser: Varol, A.: YÖK Enformatik Milli Komitesinin Görevleri ve Türkiye’de Uzaktan Eğitim, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1303-0310, Sayı: 3, Ekim-Kasım-Aralık 2001, S:41-53
 12 - 
Cihad Demirli, Web Tabanlı Öğretimin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2002; Atıf yapılan eser: Varol, A., Bingöl, A. F.; “Fırat Üniversitesi’nin Uzaktan Öğretim Hedefleri”, Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2002, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Bildiriler CD’si
 13 - 
Şensu Curabay, Emine Demiray, 20. Kuruluş Yılında Açıköğretim Sistemi ve Açıköğretim Fakültesi Eğitim Televizyonu, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1354, Eskişehir 2002; Atıf yapılan eser: Varol, A.; Aklan, T.:”İnterenet’e Genel Bakış”, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Vakfı Yayını, S:2, Ankara, Kış 1998.
 14 - 
Prof. Dr. Novruz Allahverdi, Uzman Sistemler Kitabı,Kitap, Atlas Yayın Dağıtım, Mart 2002, S. 229; Atıf yapılan eser: KUŞ, M.; Varol, A.; OĞUROL, Y.: Uzman Sistemin Dişçilik Alanında Kullanımına Ait Bir Uygulama, Endüstri&Otomasyon, Aylık Elektrik, Elektronik, Makine, Bilgisayar ve Kontrol Sistemleri Dergisi, Ekim’98, Sayı: 19, S:82-84
 15 - 
Yrd. Doç. Dr. Salih Uşun; Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim, Kitap, A Yayıncılık, S: 295; Atıf yapılan eser: Varol, Asaf: “Bilişim Alanındaki Eğitimcilerin Eğitimi”, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildirileri, Ankara 13-15 Mayıs 1999, 99-104
 16 - 
Memmedova, A.; Seferoğlu, S., S., BDE’de Rol Alan Formatör Öğretmenlerin Görevlerini Gerçekleştirme Düzeylerine ve BDE Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 4, Ocak-Şubat-Mart 2002, ISSN 1303-0310, 2002; Atıf yapılan eser: Varol, Asaf: “Bilişim Alanındaki Eğitimcilerin Eğitimi”, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildirileri, Ankara 13-15 Mayıs 1999, 99-104
 17 - 
Vedat Kent, Az Gelişmiş Bölgelerimizin Kalkınmasında Televizyondan Yararlanabilmenin Önemi, Üst Kurul Uzmanlık Tezi,RTÜK, T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara 2000, S: 128; Atıf yapılan eser: İSBİR, E. G.; Varol, A.: Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve İletişim, Bilişim’99, 15-19 Aralık 1999, İstanbul, S.:22-27
 18 - 
Y.Doç.Dr. Ferhan Odabaşı, Bilgisayar Ağları, Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler, Ünite 6. 7. 8. 9. 10. Anadolu Üniv. İlköğretim Öğretmenliği, Lisans Tamamlama Programı, 1998; Atıf yapılan eser: Varol, A.; Alkan, T.; “Internet’e Genel Bakış”, Uzaktan Eğitim 2: 10-17, Kış, 1998
 19 - 
Doç. Dr. Buket Akkoyunlu, Dr. Gülriz İmer, Türkiye’de Eğitim Teknolojisinin Görünümü, Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler, Ünite 6. 7. 8. 9. 10. Anadolu Üniv. İlköğretim Öğretmenliği, Lisans Tamamlama Programı, 1998; Atıf yapılan eser: Varol, Asaf. “Televizyon-Telekonferans ve Internet Sistemlerinin Uzaktan Eğitim Amaçlı Kullanımı”, Türkiye 1. Uluslar arası Uzaktan Eğitim Sempozyumu (12-15 Kasım 1996) Bildiriler. Ankara: MEB Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 1996, ss. 659-667
 20 - 
Y.Doç.Dr. Süleyman Yaldız; Doç.Dr. Nevruz Allahverdi; Doç.Dr. Hüseyin Öğüt, Mesleki ve Teknik Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitim ve Uygulama Alanları, 16. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı, Mesleki ve Teknik Eğitim, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES-98), 1998, ss.208-218; Atıf yapılan eser: Varol, A.: Uzman Sistem Hazırlama, BT/Haber, Sayı: 161, s. 40, 1998
 21 - 
Prof. Dr. Uğur Halıcı, Asisst. Prof. Dr. Volkan Atalay, Assoc.Prof.Dr. Kemal Leblebicioğlu, Distance Education on Internet: A Java based Image Processing Course in METU Türkiye İkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 4-8 mayıs 1998, Ankara, ss.428-437; Atıf yapılan eser: Varol, Asaf. “Televizyon-Telekonferans ve Internet Sistemlerinin Uzaktan Eğitim Amaçlı Kullanımı”, Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu (12-15 Kasım 1996) Bildiriler. Ankara: MEB Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 1996, ss. 659-667
 22 - 
Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim Bülbül, Yeni Bir Eğitim Ortamı Olarak Internet,Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 5, ISSN: 1300-1906, 1997,S.:21-28; Atıf yapılan eser: Varol, Asaf. “Televizyon-Telekonferans ve Internet Sistemlerinin Uzaktan Eğitim Amaçlı Kullanımı”, Türkiye 1. Uluslar arası Uzaktan Eğitim Sempozyumu (12-15 Kasım 1996) Bildiriler. Ankara: MEB Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 1996, ss. 659-667
 23 - 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürol, Fırat Üniversitesi’nde Eğitimde Televizyonun Kullanımı ve Öğrenci Görüşleri, Uzaktan Eğitim, 1997 Yaz, ss.45-54; Atıf yapılan eser: Varol, Asaf. “Televizyon-Telekonferans ve Internet Sistemlerinin Uzaktan Eğitim Amaçlı Kullanımı”, Türkiye 1. Uluslar arası Uzaktan Eğitim Sempozyumu (12-15 Kasım 1996) Bildiriler. Ankara: MEB Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 1996, ss. 659-667
 24 - 
Prof. Dr. Sücaattin Kırımhan, Elazığ İli’nin Genel Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri, Beşinci Çevre Kongresi Bilimsel ve Teknik Programı, Çevre’89, 5-9 Haziran 1989, Adana, ss.1-21; Atıf yapılan eser: Varol, A.; Doğu Kent’in Isıtılması Problemi, Fırat Üniversitesi, Fırat Havzası I. Çevre Sempozyumu Tebliğleri, 13-15 Ekim 1988, Elazığ, ss. 493-501
 25 - 
R. Lanzafame, M. Messina, "Fluid dynamics wind turbine design: Crtitcal analysis, optimization and application of BEM theory, Renewable Energy, (2007); Atıf yapılan eser: Varol, A.; İlkiliç, C.; Varol, Y.: “Increasing the efficiency of wind turbines”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 89 (9) (2001) pp.809-815