EŞİTLİ KURUMLARCA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ VE MESLEKİ UYGULAMALARI

FÜBAP tarafından desteklenen “Geçici belleklerden VOIP Verilerinin Çıkarılması”, Fırat Üniversitesi, Araştırma Fonları, FÜBAP-TEKF.17.07

FÜBAP tarafından desteklenen “Uluslararası Yazılım Mühendisliği Bölümü BT Altyapısı Uygulaması”, FÜBAP-TEKF.12.08

FÜBAP tarafından desteklenen “Parmak Damar Tanıma Teknolojisi” Fırat Üniversitesi, 2011/2-38

FÜBAP tarafından desteklenen “Biyokimyasal Parametrelerin 2D:4D Parmak Uzunlukları Oranı İle İlişkisinin Uzman Sistem Kullanarak Tespiti” Fırat Üniversitesi, 2010/4-15

TÜBİTAK tarafından desteklenen “İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi”, 16-26 Haziran 2008 tarihleri arasında Siirt İlinde gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Asaf Varol.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından ortaklaşa yürütülen “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi” kapsamında Elazığ İli Raporunu yazmıştır ( Haziran-Temmuz 2007).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından ortaklaşa yürütülen “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi” kapsamında Elazığ’da yürütülen temel araştırmada koordinatör olarak görev almıştır. Proje 08 Kasım 2006-31 Ocak 2007 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte Elazığ Buluşuyor 2007 Zirvesi çalışmaları 2006 Haziran ayında başlatıldı. Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Elazığ kökenli ya da Elazığ sevdalısı tanınmış şahsiyetlere ulaşarak, 2007 yılında Elazığ’da yapılacak zirveye katılımlarını sağlamak, Elazığ İlinin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmak, maddi ve manevi potansiyele sahip Elazığlıların mevcut durumlarını belirlemek ve ileride bu şahsiyetlerin Elazığ'a ne tür katkılarının olabileceği hususunda stratejiler belirlemek, planlar yapmak ve zirve çalışmalarının içinde yer aldığı bir kitabının hazırlanarak ileri nesillere yazılı ve görsel dokümanlar aktarmak, bu projenin öncelikli amacını oluşturmaktadır. Zirve sonrasında elde edilecek bilgiler ışığında Cumhuriyetimizin 100. ncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı esas alınarak, Elazığ’ın sosyal ve ekonomik açılardan bulunması arzu edilen konumun elde edilebilmesi için, farklı sektörlerde ne tür projelerin geliştirilebileceği, gelişme stratejilerinin neler olabileceği ve bu bağlamda ne tür fizibilite çalışmaların yapılabileceği belirlenecektir. Bu çalışmaları yürütmek üzere Prof. Dr. Asaf Varol Genel Koordinatör olarak görevlendirilmiştir.

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte Birinci Elazığ Kültür Kurultayı Projesi çalışmaları 2002 yılında başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında “Kültür ve Tabiat Varlıkları, Mimari ve Güzel Sanatlar, Elazığ Bibliyografyası, Elazığ Biyografisi, Dil ve Edebiyat, Din ve Dini Hayat, Halk Oyunları, Musiki, Halk Kültürü, Mutfak Kültürü, Şahıs, Yer ve mevki Adları, El Sanatları, tarım ve Hayvancılık Kültürü, Şehirleşme ve Kültürel Değişim ve Spor” isimleri ile 15 ayrı komisyon kuruldu. Bu projenin Dönem Genel Sekreterliği görevleri, Prof. Dr. Asaf Varol tarafından yürütüldü.

Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Malatya İllerinde Doğal Gaz Potansiyelinin Araştırılması isimli alt yapı projesinin yürütücü yardımcılığı görevi Prof. Dr. Asaf Varol tarafından icra edildi. Bu proje Fırat Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Biriminin 27.11.2002 tarih, 2002/4 Oturum Sayılı ve 2002/4-24 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Fırat Üniversitesi ile BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. arasında Ekim 2002 Ayında imzalanan sözleşme sonrasında, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Muş ve Malatya illerinde Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü çalışmasının yapılması işi, Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 05.08.2002 tarih, 2001-2002/27 Oturum Sayılı ve 27.10 nolu BOTAŞ A.Ş.’nin Çalışmaları kararınca Prof. Dr. Asaf Varol’a verilmiştir.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Siirt İli Valiliği arasında imzalanan sözleşme kapsamında, “İlin, diğer illerle arasında bulunan gelişmişlik farkının azaltılması ve içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyinin yükseltilebilmesi için izlenmesi gereken stratejinin belirlenmesi, İlin büyüme potansiyelinin ve öncelik taşıyan konularının saptanması ve böylece İldeki kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanan Siirt İli Gelişme Planının Koordinatörlük görevi, Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunun 22.10.2001 tarih, 2001-2002/3 oturum sayılı ve 3.25 sayılı kararı ile Prof. Dr. Asaf Varol’a verilmiştir. Bu proje başarı ile tamamlanarak Valiliğe teslim edilmiştir.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Elazığ İli Valiliği arasında imzalanan sözleşme kapsamında, “İlin, diğer illerle arasında bulunan gelişmişlik farkının azaltılması ve içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyinin yükseltilebilmesi için izlenmesi gereken stratejinin belirlenmesi, İlin büyüme potansiyelinin ve öncelik taşıyan konularının saptanması ve böylece İldeki kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanacak olan Elazığ İli Gelişme Planının Koordinatörlük görevi, Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunun 22.10.2001 tarih, 2001-2002/3 oturum sayılı ve 3.25 sayılı kararı ile Prof. Dr. Asaf Varol’a verilmiştir. Bu projenin ilk iki bölümü tamamlanmıştır. Son bölüm çalışmaları durdurulmuştur.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Bitlis İli Valiliği arasında imzalanan sözleşme kapsamında, “İlin, diğer illerle arasında bulunan gelişmişlik farkının azaltılması ve içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyinin yükseltilebilmesi için izlenmesi gereken stratejinin belirlenmesi, İlin büyüme potansiyelinin ve öncelik taşıyan konularının saptanması ve böylece İldeki kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanan Bitlis İli Gelişme Planının Koordinatörlük görevi, Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunun 22.10.2001 tarih, 2001-2002/3 oturum sayılı ve 3.25 sayılı kararı ile Prof. Dr. Asaf Varol’a verilmiştir. Bu proje başarı ile tamamlanarak Valiliğe teslim edilmiştir.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Muş İli Valiliği arasında imzalanan sözleşme kapsamında, “İlin, diğer illerle arasında bulunan gelişmişlik farkının azaltılması ve içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyinin yükseltilebilmesi için izlenmesi gereken stratejinin belirlenmesi, İlin büyüme potansiyelinin ve öncelik taşıyan konularının saptanması ve böylece İldeki kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanan Muş İli Gelişme Planının Koordinatörlük görevi, Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunun 22.10.2001 tarih, 2001-2002/3 oturum sayılı ve 3.25 sayılı kararı ile Prof. Dr. Asaf Varol’a verilmiştir. Bu proje başarı ile tamamlanarak Valiliğe teslim edilmiştir.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Tunceli İli Valiliği arasında imzalanan sözleşme kapsamında, “İlin, diğer illerle arasında bulunan gelişmişlik farkının azaltılması ve içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyinin yükseltilebilmesi için izlenmesi gereken stratejinin belirlenmesi, İlin büyüme potansiyelinin ve öncelik taşıyan konularının saptanması ve böylece İldeki kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanan Tunceli İli Gelişme Planının Koordinatörlük görevi, Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunun 22.10.2001 tarih, 2001-2002/3 oturum sayılı ve 3.25 sayılı kararı ile Prof. Dr. Asaf Varol’a verilmiştir. Bu projenin ilk iki bölümü tamamlanmıştır. Son bölüm çalışmaları durdurulmuştur.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Bingöl İli Valiliği arasında imzalanan sözleşme kapsamında, “İlin, diğer illerle arasında bulunan gelişmişlik farkının azaltılması ve içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyinin yükseltilebilmesi için izlenmesi gereken stratejinin belirlenmesi, İlin büyüme potansiyelinin ve öncelik taşıyan konularının saptanması ve böylece İldeki kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanan Bingöl İli Gelişme Planının Koordinatörlük görevi, Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunun 22.10.2001 tarih, 2001-2002/3 oturum sayılı ve 3.25 sayılı kararı ile Prof. Dr. Asaf Varol’a verilmiştir. Bu proje başarı ile tamamlanarak Valiliğe teslim edilmiştir.

"Web’e Dayalı Uzaktan Eğitimde Otomasyon" başlıklı proje Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu'nca desteklenmiş olup bu projenin yürütücüsü Prof. Dr. Asaf Varol' dur. (FÜNAF-537), 2001.

"Bilgisayar Destekli Yazılım İçin Uygun Bir Yazılımın Geliştirilmesi" başlıklı proje Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu'nca desteklenmiş olup bu projenin yürütücüsü Prof. Dr. Asaf Varol' dur. (FÜNAF-536), 2001.

8. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında kullanılmak üzere kalkınmada öncelikli illere yapılacak yatırımlar için ekonomik ve sosyal alanlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde anketlerin uygulanması işinin Koordinatörlüğü Prof. Dr. Asaf Varol'a verilmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Başkanlığı ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğü arasında 09.05.2000 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde "Kalkınmada Öncelikli İller Ekonomik Durum ve Yönelim Araştırması Projesi" ve "Bölgesel Gelişme Araştırması" başlıklarını taşıyan çalışmalar Mayıs 2000 Ayı içinde yürütülmüştür.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin kendi aralarında imzaladıkları konsorsiyum anlaşması sonrasında 27 Ağustos 1998 tarihinde yapımına başlanılan ve 2000 yılı sonunda tamamlanan, DPT Müsteşarlığı'nca desteklenen Doğu Anadolu Projesi'nde (DAP), Prof. Dr. Asaf Varol, DAP Fırat Üniversitesi Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bu proje kapsamında Genel Koordinatörlük işleri ve organizasyonları Prof. Dr. Asaf Varol tarafından sürdürülmüştür. (http://www.dpt.gov.tr/bgyu/bkp/dap.html)

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okullarına Bilişim Teknolojileri alanında koordinatör öğretmen yetiştirme projesi yürütücüsü Prof. Dr. Asaf Varol’dur. Bu proje kapsamında MEB’lığına 330 kontenjan tanınmış ve proje 20 Temmuz -11 Eylül 1998 tarihleri arasında Elazığ’da tamamlanmıştır.

1995, 1996 ve 1997 yıllarında yaz aylarında Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı işbirliği ile “Bilişim Teknolojileri alanında Formatör Öğretmen Yetiştirme” projeleri düzenlenmiştir. Bu projelerin yürütücülüğünü Prof. Dr. Asaf Varol yapmıştır.

"Fırat Üniversitesi'nin Internet'e bağlanması ve Üniversitenin Web Sayfalarının Oluşturulması" başlıklı proje Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu'nca desteklenmiş olup bu projenin yürütücüsü Prof. Dr. Asaf Varol'dur. (FÜNAF-183), 1996.

"Teleöğretim ve Eğitim Amaçlı Televizyon Programlarının Hazırlanması" başlıklı proje Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu'nca desteklenmiş olup, bu projede Prof. Dr. Asaf Varol proje uygulayıcısı olarak görev almıştır. Bu proje ile FIRAT TV için eğitim alanında programlar hazırlanarak yayınlanmıştır (FÜNAF-96), 1995.

1994 ve 1995 Yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu YÖK/Dünya Bankası Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi pilot bölge seçilerek, Meslek Yüksek Okulları elemanları için Bilişim Teknolojileri Projesi düzenlenmiştir. Bu projelerin yürütücülüğünü Prof. Dr. Asaf Varol yapmıştır.

"Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Bilgisayarla Değerlendirilmesi" Projesi, Elazığ İli Çevre Vakfı tarafından proje yürütücüsü sıfatıyla Prof. Dr. Asaf Varol'a verilen bir proje olup, 1994 Yılı'nda başlamış ve 1996 Yılı sonunda tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında 3 yıl süresince Elazığ’daki yaklaşık 50000 adet benzinli ve dizel motorlu araçların gaz emisyon ölçümleri yapılmış ve dört makale yayımlanmıştır.

"Uydu Antenlerinin Yönlendirilmesi ve Yayın Aktarımı" başlıklı proje Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu'nca desteklenmiş olup bu projede Prof. Dr. Asaf Varol proje uygulayıcısı olarak görev almıştır. Proje tamamlanarak 1992 yılında FIRAT TV yayınları başlatılmıştır (FÜNAF-56 nolu Proje), 1993.